Vogels spotten bij het IJsselmeer

Iedereen herkent vogels als de ekster, huismus, koolmees, reiger of meeuw. Maar heb je wel eens een baltsende kiekendief gezien? Of een ijsvogel van dichtbij ? Ons waterrijke West Friesland is een paradijs voor vogelaars.

Eén van de meest unieke plekjes om bijzondere vogels te spotten is vogeleiland de Kreupel.  Als je vanuit Andijk over het IJsselmeer uitkijkt, kun je bij helder weer De Kreupel zien liggen. Dit unieke natuureiland ligt zo’n 4 kilometer ten noorden van Andijk en is in 2004 aangelegd.

De Kreupel is ongeveer 1500 meter lang en 500 meter breed en bestaat uit circa 20 hectare kale zandplaat met de kreupeldaaromheen een gordel van ondiep water met wat riet begroeiing. In totaal is het natuurgebied zo’n 70 hectare en wordt beheerd door Staatsbosbeheer.

Tijdens de aanleg is zo’n 3 miljoen m² zand gebruikt. Het is goed te verklaren waarom juist hier zoveel vogels te spotten zijn. Het IJsselmeer is namelijk één van de grootste gebieden voor watervogels in Europa. De Kreupel is aangelegd als een rust- en broedplaats voor vogels als de visdief, dwergstern en de kleine plevier. In de omliggende ondieptes zijn verschillende soorten eenden en futen te vinden.

Het is mogelijk om een per boot een dagtocht naar Vogeleiland De Kreupel te boeken. Dat kan alleen als groep op een datum die je in overleg met de gids vastlegt.
Zo’n dagje vogels kijken is natuurlijk prima te combineren met een verblijf op ons park. Hou er rekening mee dat je zo’n 8 uur onderweg bent en dat je per persoon € 60 betaalt. Daar zit dan wel een diner bij. Reserveren doe je bij – hoe kan het ook anders – de heer Jan Rotgans van het Wadvissergilde. Hij is te bereiken op nummer 06-51 78 35 45