Privacyverklaring

Het doel van deze privacyverklaring is om u, in overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming (waarmee de Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG – wordt aangeduid en de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming die de AVG aanvult) te informeren over de voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Vakantiepark Het Grootslag, Proefpolder 4, Andijk, Nederland, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 36007605 hierna te noemen, "Vakantiepark Het Grootslag", "Wij" of "Ons").

Persoonsgegeven die worden verwerkt

Vakantiepark Het Grootslag kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Vakantiepark Het Grootslag en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Vakantiepark Het Grootslag verstrekt.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw geboortedatum
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw betalingsgegevens

Waarom Vakantiepark Het Grootslag gegevens nodig heeft

Vakantiepark Het Grootslag verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Vakantiepark Het Grootslag uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit reserveren van een accommodatie op het park.

Hoe lang Vakantiepark Het Grootslag gegevens bewaart

Vakantiepark Het Grootslag bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen  te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Vakantiepark Het Grootslag verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Vakantiepark Het Grootslag worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vakantiepark Het Grootslag gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Vakantiepark Het Grootslag maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Vakantiepark Het Grootslag bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Vakantiepark Het Grootslag te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Vakantiepark Het Grootslag heeft hier geen invloed op. Vakantiepark Het Grootslag heeft Google geen toestemming gegeven om via Vakantiepark Het Grootslag verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@grootslag.nl. Vakantiepark Het Grootslag zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Vakantiepark Het Grootslag neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De reserveringssite van Vakantiepark Het Grootslag maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vakantiepark Het Grootslag verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Vakantiepark Het Grootslag op via info@grootslag.nl. Www.vakantieparkhetgrootslag.nl is een website van Vakantiepark Het Grootslag.

Vakantiepark Het Grootslag is als volgt te bereiken:

Postadres: Proefpolder 4, 1619 EH Andijk
Vestigingsadres: Proefpolder 4, 1619 EH Andijk
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 36007605
Telefoon: 0228-592944
E-mailadres: info@grootslag.nl