Terug in de tijd...

Na een rit de dijk op ziet u meteen dat het vakantiepark op een prachtig en speciaal stukje van Noord-Holland ligt... De Proefpolder.

Deze polder is in de jaren 1926-1927 aangelegd in de (toenmalige) Zuiderzee, als proef voor het inpolderen en cultiveren van de latere IJsselmeerpolders. De ingenieurs wilden de ingewikkelde grote inpolderingen eerst ‘oefenen’ met een klein stuk Zuiderzee bij Andijk. Men wilde weten hoe de grond in een drooggemalen polder zich ontwikkelde, en hoe de zoute gronden geschikt gemaakt konden worden voor de landbouw. Het project begon in 1926 en al op 27 augustus 1927 viel de proefpolder van veertig hectare droog. De totale kosten van het project bedroegen ongeveer een miljoen gulden. Niet niks voor die tijd.

Na het droogvallen van de polder werd begonnen met de bouw van een boerderij en laboratoria voor landbouwkundig en bodemkundig onderzoek.

Hier bestudeerde men diverse aspecten die voor een optimale gebruik van de grond van belang waren, zoals ontzilting, inklinking en opdroging. Ook werd onderzoek gedaan naar de beste manier van grondbewerking en de keuze van geschikte gewassen. Al in 1929 was de grond zodanig verbeterd dat landbouw mogelijk was. Na deze onderzoeksfase is de proefpolder vele jaren lang het domein geweest van Andijker boeren en tierde de bloemkool er welig.

Uiteindelijk kreeg het gebied een recreatieve bestemming. Nu ligt hier al jarenlang, veilig omringd door dijken, vakantiepark Het Grootslag.